Eigen bedrijf starten vanuit WIA/Wajong/WAZ/Ziektwet/WAO

Even vooraf....

Op deze webpagina staat informatie over de regels die gelden als je voor jezelf wilt beginnen vanuit een uitkering. We spannen ons in om hier de meest belangrijke én actuele informatie in zo begrijpelijk mogelijke taal aan je te verstrekken. We houden ook zo goed mogelijk alle wijzigingen in wet- en regelgeving bij. Maar altijd geldt datgene wat overheids- en uitkeringsinstanties op een bepaald moment als wet of regel hanteren. Je kunt dus aan de informatie op deze webpagina geen rechten ontlenen.

eigen bedrijf starten vanuit WIA ziektewet, Wajong, WAZ

Je hebt een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering, maar je bent het zat om achter de geraniums te blijven zitten tot de volgende herkeuringsdatum. Je voelt dat je wel kunt gaan werken, maar fulltime of zelfs parttime weer gaan werken voor een baas, is een brug te ver. Je kunt of wil dat niet (meer). Een (parttime) eigen bedrijf is dan een goede keuze omdat je dan grotendeels zelf kan bepalen wanneer en wat je doet.

 

 

Je kunt een ondersteuningstraject vergoed krijgen door het UWV, die dan bedrijven als het onze inschakelt daarvoor. Dat is dus 32 uur op jaarbasis, tenzij we een IRO (Individule Reïntegratie Overeenkomst) of reïntegratietraject krijgen voor je. Daarmee zijn de mogelijkheden voor hulp uitgebreider en kunnen we je echt goed op weg helpen.

Je recht op uitkering blijft bestaan zolang je, gegeven je gezondheidssituatie, onvoldoende in je inkomen kunt voorzien vanuit je eigen bedrijf. Het is ook mogelijk om parttime een onderneming te starten. Dan houd je recht op een deel van je uitkering. Hoeveel dat deel is, is afhankelijk van je verdiensten en het oordeel van de arbeidsdeskundige van het UWV daarover. Je verdiensten uit je onderneming worden direct verrekend met je uitkering. Als je structureel meer gaat verdienen met je onderneming dan je uitkering, stopt je uitkering. Als het je niet (meer) lukt om je bedrijf voort te zetten, val je, eventueel na herkeuring, weer terug op je Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering, als je daar nog recht op hebt. 

Startkapitaal

Het UWV heeft ook de mogelijkheid om een Starterskrediet te krijgen: 33.990 euro incl. BTW, (Dus kan je maximaal ongeveer 28.000 ex BTW lenen), met een maximale looptijd van 10 jaar, tegen (momenteel) 8% rente. Je moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen zoals het hebben van een goed onderbouwd ondernemingsplan.

Daarnaast heeft het UWV een voorbereidingskrediet, dat je kunt gebruiken om kosten vooraf te dekken. Helaas krijg je hiervan het geld niet, maar kan je gemaakte kosten tot een bedrag van ongeveer 2800 euro. en ook helaas kan je pas voor dit voorbereidingskrediet in aanmerking komen als je het Starterskrediet hebt aangevraagd... Houd in je planning met een doorlooptijd van je aanvraag voor deze kredieten van een maand. Meestal laat UWV het door een externe partij beoordelen. 

Een keer praten over jouw mogelijkheden om voor jezelf te beginnen?